• Cele 5 Elemente

  Teoria celor Cinci Elemente afirmă că toate fenomenele fizice, fie ele în macrocosmos sau în microcosmos, sunt alcătuite din cele Cinci Energii ale Lemnului, Focului, Pământului, Metalului și ale Apei. Cele Cinci Elemente joacă un rol important în Astrologia Elementelor și sunt folosite aproape în toate calculele. Ele sunt pe deplin  explicate prin următoarele cinci  subiecte:

  1. Natura elementelor
  2. Semnificația elementelor
  3. Clasificarea elementelor
  4. Caracteristica elementelor
  5. Funcția elementelor

  NATURA ELEMENTELOR

  Textul Elemental al instrucțiunilor orale Razele Lunii< spune: "atunci când natura elementelor este investigată ele încetează să mai existe ca și materie externă datorită subtilității lor”.

  SEMNIFICAȚIA ELEMENTELOR

  Până când ne lipsește înțelepciunea subtilă ca să înțelegem natură adevărată subtilă al elementelor, este cel mai bine să ne gândim că cele Cinci Elemente s-au ivit în mod natural pe Pământ.

  CLASIFICAREA ELEMENTELOR

  Are cinci aspecte (Lemn, Foc, Pământ, Metal, Apă) și șapte sau opt când Spațiul, Muntele și Aerul este adăugat.

  CARACTERISTICA ELEMENTELOR

  Cele Cinci Elemente au următoarele caracterisitici:

  • Lemn – mobilitate
  • Foc – ardere
  • Pământ – soliditate
  • Metal – tăiere
  • Apă – fluiditate

  FUNCTIILE ELEMENTELOR

  Atunci când funcțiile elementelor nu sunt perturbate ne putem bucura de o sănătate bună și dobândim fericire. Din contră, când funcțiile elementelor sunt perturbate, aceasta va cauza apariția bolilor, a suferinței și poate duce la moarte. Astfel corpul fiind un agregat ale acestor elemente  este influențat de dereglările celor trei umori, de vrăjitoarele primordiale, de cele patru semne adverse, care toate în mod original s-au ivit din ignoranță. Elementele sunt responsabilii pentru toate bucuriile și suferințele.

  Elementele au trei feluri de aplicații: Intern, Extern și Alternativ.
  Extern elementele sunt: Lemn, Foc, Pământ, Metal și Apă. Intern elementele apar ca și nervi și mușchi (Lemn), foc digestiv (Foc), carne (Pământ), os (Metal) și sânge  (Apă). Alternativ elementele au o corespondență cu cele cinci organe vitale și cele 6 organe goale: Ficatul și vezica biliară (Lemn), inima și intestinul subțire (Foc), spina și stomacul (Pământ), plămânii și intestinul gros (Metal), rinichii, vezica seminală și vezica urinară (Apă).

  Elementul Pământ (tib. sa)

  Unul din cele cinci elemente ale sistemului de divinaţie ale elementelor. Elementul pământ este simbolizat printr-un pătrat galben, numeric reprezentat prin numărul doi, localizat în direcţiile intermediare ale hărţii de divinaţie al ţestoasei, împreună cu trigramele Khon, Khen, Gin şi Zon, cu semnele de vacă, oaie, câine şi dragon, Saturn şi cele patru constelaţii intermediare. Pământul este descris fiind static, funcţia lui fiind cea a greutăţii şi al solidităţi, inerent în dieta de pâine şi carnea membrilor animalelor, în corp este reprezentat prin ţesuturile muşchilor şi de splină. Social, este relatat cu clasa guvernatoare, cu călugări budişt cu strămoşi materni sau materii legate de pământuri şi de case. Dacă ora persoanei născute este guvernat de elementul destinului (dbang thang) pământ se prezice că el sau ea va fi dintr-o familie de consilieri sau de călugăriţe, dar localitatea sa va fi chinuit de spiritele Domni ai Pământului (Sadak). Pământul are ca şi efect articularea sunetelor nazale. Fizic persoanele care au preponderent pământ în mod caracteristic pot avea păr cu breton, sau o postură decrepită. În cazul îmbolnăviri dezechilibrul pământului indică prezenţa spiritelor Domni ai Pământului (Sadak) şi demoni din provincii (yul-`dre), la fel letargie şi asfixie.

  Elementul Metal (tib. lcags)

  Unul din cele cinci elemente ale sistemului de divinaţie ale elementelor. Elementul metal este simbolizat printr-un semicerc sau lamă albă, numeric reprezentat prin numărul cinci, localizat în direcţia vest al hărţii de divinaţie al ţestoasei, împreună cu trigramul Da, cu semnele de pasăre şi maimuţă, Venus şi cele şase constelaţii vestici. Metalul este descris fiind tăios, funcţia lui fiind cea a ascuţimi sau al inciziei, inerent în dieta cu lactate şi carnea membrilor animalelor, în corp este reprezentat prin ţesuturile oaselor şi plămâni. Social, este relatat cu clasa prescrişilor, cu copii, cu rudele materne şi divinităţile protectoare. Dacă ora persoanei născute este guvernat de elementul destinului (dbang thang) metal se prezice că el sau ea va fi un sătean drept în familia căruia sa petrecut o duşmănie ancestrală, zgomotos, e>xagerat şi neîncătuşat în vorbă). Metalul are ca şi efect articularea sunetelor vocalice. Fizic persoanele care au preponderent metal în mod caracteristic pot avea capul ras şi aluniţe. În cazul îmbolnăviri dezechilibrul metalului indică prezenţa spiritelor regi (rgyal po) şi Pehar, la fel indispoziţii colice şi ale oaselor.

  Elementul Foc (tib. me)

  Unul din cele cinci elemente ale sistemului de divinaţie ale elementelor. Elementul foc este simbolizat printr-un triunghi roşu, numeric reprezentat prin numărul patru, localizat în direcţia sud al hărţii de divinaţie al ţestoasei, împreună cu trigramul Li, cu semnele de cal şi şarpe, Soare şi cele şase constelaţii sudici. Focul este descris licărind şi arzând, funcţia lui fiind cea a combustiei, inerent în dieta cu carnea prăjită, sângele şi carnea capului animalelor, în corp este reprezentat prin metabolism şi inimă. Social, este relatat cu clasa mercenarilor, cu femeie şi copii, sau cu mame şi fiice. Dacă ora persoanei născute este guvernat de elementul destinului (dbang thang) foc se prezice că el sau ea va fi dintr-o familie budistă sau de olari, dar hărţuită de o duşmănie ancestrală, mânios, virtuos, înalt în statură, dispus la multe urcuşuri şi coborâşuri, conciliator, cu pilea rumenă. Focul are ca şi efect articularea sunetelor dentale. Fizic persoanele care au preponderent foc în mod caracteristic pot avea părul încâlcit sau glande umflate. În cazul îmbolnăviri dezechilibrul focului indică prezenţa spiritelor munţilor (btsan) şi ale fantomelor victimelor omorâţi (gre-bo), la fel febre şi migrene.

  Elementul Apă (tib. chu)

  Unul din cele cinci elemente ale sistemului de divinaţie ale elementelor. Elementul apă este simbolizat printr-un cerc albastru, numeric reprezentat prin numărul trei, localizat în direcţia nord al hărţii de divinaţie al ţestoasei, împreună cu trigramul Kham, cu semnele de şoarece şi porc, Luna şi Mercur şi cele şase constelaţii nordici. Apa este descris curgător, funcţia lui fiind cea a domolirii, inerent în dieta cu răcoritoarele lichide cum ar fi apa şi vinul, în corp este reprezentat prin sânge, limfă şi rinichi. Social, este relatat cu clasa muncitorilor, cu preoţi bon, surori şi soacre, cumnate. Dacă ora persoanei născute este guvernat de elementul destinului (dbang thang) apă se prezice că el sau ea va avea piele închisă la culoare, dintr-o familie bonpo sau de la sat, cu voce ţipătoare, capricios, şi lipsit de susţinători de încredere. Apa are ca şi efect articularea sunetelor labiale. Fizic persoanele care au preponderent apă în mod caracteristic pot avea păr crescut pe spate in zona occipitală  sau gât de lup. În cazul îmbolnăviri dezechilibrul apei indică agitaţia spiritelor apei (naga) şi ale mamoşilor, la fel boli reci şi indispoziţii la partea inferioară al corpului.

  Elementul Lemn (tib. shing)

  Unul din cele cinci elemente ale sistemului de divinaţie ale elementelor. Elementul lemn este simbolizat printr-un copac verde, numeric reprezentat prin numărul unu, localizat în direcţia est al hărţii de divinaţie al ţestoasei, împreună cu trigramul Zin, cu semnele de tigru şi iepure, Jupiter şi cele şase constelaţii estici. Lemnul este descris ca şi crescător în sus şi neregulat, funcţia lui fiind cea a luminozităţii şi al mobilităţii, inerent în dieta cu fructe şi legume preparate, în corp este reprezentat prin vasele sanguine, nervi şi ficat. Social, este relatat cu clasa preoţilor, tipul regilor, şi unchii paterni. Dacă ora persoanei născute este guvernat de elementul destinului (dbang thang) lemn se prezice că el sau ea va fi aristocrat, dar posibil fără urmaş, înalt în statură, cu părul lung, cu inamici în vest, şi cu prieteni în est. Lemnul are ca şi efect articularea sunetelor velare şi guturale. Fizic persoanele care au preponderent lemn în mod caracteristic pot fi cheloşi sau cu guşă. În cazul îmbolnăviri dezechilibrul lemnului indică agitaţia spiritelor care cauzează ciumă (gnyan) şi ale goblinilor malign (the`u brang), la fel paralizia sistemului nervos.